کمترین: 
576.63
بیشترین: 
577.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
576.63
زمان: 
12/19 00:32
قیمت گازوئیل امروز 19 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 576.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 00:00","price":577.13},{"date":"1396/12/19 00:32","price":576.63}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398