کمترین: 
65.55
بیشترین: 
65.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.61
زمان: 
12/19 02:00
قیمت نفت برنت امروز 19 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 65.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 00:00","price":65.58},{"date":"1396/12/19 00:32","price":65.55},{"date":"1396/12/19 01:00","price":65.56},{"date":"1396/12/19 02:00","price":65.61}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398