کمترین: 
1322.06
بیشترین: 
1323.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1323.49
زمان: 
12/19 01:40
قیمت اونس طلا امروز 19 اسفند 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 19 اسفند 1396 , 1323.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 00:00","price":1322.22},{"date":"1396/12/19 00:05","price":1322.06},{"date":"1396/12/19 00:15","price":1323.03},{"date":"1396/12/19 00:20","price":1323.12},{"date":"1396/12/19 00:25","price":1323.10},{"date":"1396/12/19 00:30","price":1323.16},{"date":"1396/12/19 00:35","price":1323.15},{"date":"1396/12/19 00:40","price":1323.01},{"date":"1396/12/19 00:45","price":1323.37},{"date":"1396/12/19 00:50","price":1323.25},{"date":"1396/12/19 00:55","price":1323.30},{"date":"1396/12/19 01:00","price":1323.38},{"date":"1396/12/19 01:05","price":1323.56},{"date":"1396/12/19 01:40","price":1323.49}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398