کمترین: 
62.05
بیشترین: 
62.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.14
زمان: 
12/19 02:00
قیمت نفت سبک امروز 19 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 62.14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 00:00","price":62.12},{"date":"1396/12/19 00:32","price":62.05},{"date":"1396/12/19 01:00","price":62.09},{"date":"1396/12/19 02:00","price":62.14}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398