کمترین: 
4799
بیشترین: 
4799
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4799
زمان: 
12/18 21:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 18 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 18 اسفند 1396 , 4799 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/18 21:10","price":4799}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398