کمترین: 
4789
بیشترین: 
4789
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4789
زمان: 
12/18 21:10
قیمت دلار امروز 18 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 18 اسفند 1396 , 4789 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/18 21:10","price":4789}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398