کمترین: 
640
بیشترین: 
6440
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
640
زمان: 
12/18 10:50
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 18 اسفند 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 18 اسفند 1396 , 640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/18 10:40","price":6440},{"date":"1396/12/18 10:50","price":640}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398