کمترین: 
595
بیشترین: 
595
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
595
زمان: 
12/18 10:10
قیمت کرون سوئد امروز 18 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 اسفند 1396 , 595 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/18 10:10","price":595}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398