کمترین: 
5624
بیشترین: 
5624
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5624
زمان: 
12/18 10:10
قیمت یورو امروز 18 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 18 اسفند 1396 , 5624 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/18 10:10","price":5624}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398