کمترین: 
688.83
بیشترین: 
752
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
705
زمان: 
12/18 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 18 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 18 اسفند 1396 , 705 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/18 00:00","price":752},{"date":"1396/12/18 00:30","price":750},{"date":"1396/12/18 02:30","price":741.72},{"date":"1396/12/18 03:00","price":735.37},{"date":"1396/12/18 03:30","price":741},{"date":"1396/12/18 05:30","price":740.87},{"date":"1396/12/18 06:00","price":730},{"date":"1396/12/18 06:30","price":723.4},{"date":"1396/12/18 07:00","price":720},{"date":"1396/12/18 07:30","price":721.99},{"date":"1396/12/18 08:30","price":707.71},{"date":"1396/12/18 09:00","price":703},{"date":"1396/12/18 09:30","price":705},{"date":"1396/12/18 10:00","price":688.83},{"date":"1396/12/18 10:30","price":715},{"date":"1396/12/18 11:00","price":720.63},{"date":"1396/12/18 14:30","price":694.07},{"date":"1396/12/18 15:00","price":699.51},{"date":"1396/12/18 15:30","price":702},{"date":"1396/12/18 17:30","price":712},{"date":"1396/12/18 20:30","price":705.68},{"date":"1396/12/18 21:30","price":715.61},{"date":"1396/12/18 22:00","price":710},{"date":"1396/12/18 22:30","price":715.91},{"date":"1396/12/18 23:00","price":716},{"date":"1396/12/18 23:30","price":705}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398