کمترین: 
8501
بیشترین: 
9353.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8712
زمان: 
12/18 23:30
قیمت بیت کوین امروز 18 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 18 اسفند 1396 , 8712 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/18 00:00","price":9300},{"date":"1396/12/18 00:30","price":9298.9},{"date":"1396/12/18 02:30","price":9353.7},{"date":"1396/12/18 03:00","price":9282.9},{"date":"1396/12/18 03:30","price":9300},{"date":"1396/12/18 05:30","price":9290},{"date":"1396/12/18 06:00","price":9096.5},{"date":"1396/12/18 06:30","price":9054.2},{"date":"1396/12/18 07:00","price":9011.4},{"date":"1396/12/18 07:30","price":9000.1},{"date":"1396/12/18 08:30","price":8656.6},{"date":"1396/12/18 09:00","price":8677},{"date":"1396/12/18 09:30","price":8655},{"date":"1396/12/18 10:00","price":8501},{"date":"1396/12/18 10:30","price":8846.6},{"date":"1396/12/18 11:00","price":8814},{"date":"1396/12/18 14:30","price":8678},{"date":"1396/12/18 15:00","price":8744.1},{"date":"1396/12/18 15:30","price":8937.3},{"date":"1396/12/18 17:30","price":8916},{"date":"1396/12/18 20:30","price":8676.5},{"date":"1396/12/18 21:30","price":8796.1},{"date":"1396/12/18 22:00","price":8774.8},{"date":"1396/12/18 22:30","price":8874},{"date":"1396/12/18 23:00","price":8891.1},{"date":"1396/12/18 23:30","price":8712}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399