کمترین: 
62.68
بیشترین: 
62.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.68
زمان: 
12/17 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 17 اسفند 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 62.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 16:32","price":62.68}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398