کمترین: 
797
بیشترین: 
797
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
797
زمان: 
12/17 13:40
قیمت یوان چین امروز 17 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 17 اسفند 1396 , 797 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 13:40","price":797}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398