کمترین: 
4796
بیشترین: 
4800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4796
زمان: 
12/17 18:30
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 17 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 4796 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 12:50","price":4800},{"date":"1396/12/17 13:30","price":4796},{"date":"1396/12/17 13:50","price":4797},{"date":"1396/12/17 18:30","price":4796}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398