کمترین: 
4786
بیشترین: 
4790
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4786
زمان: 
12/17 18:30
قیمت دلار امروز 17 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 17 اسفند 1396 , 4786 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 12:50","price":4790},{"date":"1396/12/17 13:30","price":4786},{"date":"1396/12/17 13:50","price":4787},{"date":"1396/12/17 18:30","price":4786}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398