کمترین: 
1551000
بیشترین: 
1551000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1551000
زمان: 
12/17 11:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 17 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 1551000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 11:36","price":1551000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398