کمترین: 
1314
بیشترین: 
1317
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1314
زمان: 
12/17 13:30
قیمت لیر ترکیه امروز 17 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 1314 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 10:50","price":1314},{"date":"1396/12/17 12:50","price":1317},{"date":"1396/12/17 13:30","price":1314}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398