کمترین: 
587
بیشترین: 
595
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
590
زمان: 
12/17 13:30
قیمت کرون سوئد امروز 17 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 اسفند 1396 , 590 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 10:10","price":590},{"date":"1396/12/17 10:30","price":587},{"date":"1396/12/17 11:10","price":590},{"date":"1396/12/17 13:10","price":595},{"date":"1396/12/17 13:30","price":590}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398