کمترین: 
5220
بیشترین: 
5350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5350
زمان: 
12/17 13:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 5350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 10:10","price":5220},{"date":"1396/12/17 10:20","price":5250},{"date":"1396/12/17 10:50","price":5320},{"date":"1396/12/17 11:10","price":5300},{"date":"1396/12/17 13:20","price":5350}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398