کمترین: 
3903
بیشترین: 
3923
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3903
زمان: 
12/17 13:30
قیمت دلار کانادا امروز 17 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 اسفند 1396 , 3903 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 10:10","price":3923},{"date":"1396/12/17 12:50","price":3917},{"date":"1396/12/17 13:30","price":3903}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398