کمترین: 
5619
بیشترین: 
5936
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5619
زمان: 
12/17 12:30
قیمت یورو امروز 17 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 17 اسفند 1396 , 5619 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 10:10","price":5936},{"date":"1396/12/17 10:30","price":5622},{"date":"1396/12/17 10:40","price":5627},{"date":"1396/12/17 11:00","price":5619},{"date":"1396/12/17 11:30","price":5624},{"date":"1396/12/17 12:30","price":5619}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398