کمترین: 
2202.3
بیشترین: 
2202.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2202.3
زمان: 
12/17 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 17 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 17 اسفند 1396 , 2202.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":2202.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398