کمترین: 
65.9
بیشترین: 
65.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.9
زمان: 
12/17 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 17 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 65.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":65.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398