کمترین: 
11961.7
بیشترین: 
11961.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11961.7
زمان: 
12/17 09:10
قیمت بات تایلند امروز 17 اسفند 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 17 اسفند 1396 , 11961.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":11961.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398