کمترین: 
477.9
بیشترین: 
477.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
477.9
زمان: 
12/17 09:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 17 اسفند 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 477.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":477.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398