کمترین: 
2849.3
بیشترین: 
2849.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2849.3
زمان: 
12/17 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 اسفند 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 اسفند 1396 , 2849.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":2849.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398