کمترین: 
3372.7
بیشترین: 
3372.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3372.7
زمان: 
12/17 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 17 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 17 اسفند 1396 , 3372.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":3372.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398