کمترین: 
9957
بیشترین: 
9957
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9957
زمان: 
12/17 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 17 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 17 اسفند 1396 , 9957 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":9957}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398