کمترین: 
316
بیشترین: 
316
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
316
زمان: 
12/17 09:10
قیمت دینار عراق امروز 17 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 316 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":316}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398