کمترین: 
9736.8
بیشترین: 
9736.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9736.8
زمان: 
12/17 09:10
قیمت ریال عمان امروز 17 اسفند 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 17 اسفند 1396 , 9736.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":9736.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398