کمترین: 
1028.6
بیشترین: 
1028.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1028.6
زمان: 
12/17 09:10
قیمت ریال قطر امروز 17 اسفند 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 17 اسفند 1396 , 1028.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":1028.6}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399