کمترین: 
998.4
بیشترین: 
998.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
998.4
زمان: 
12/17 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 17 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 17 اسفند 1396 , 998.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":998.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398