کمترین: 
12442.7
بیشترین: 
12442.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12442.7
زمان: 
12/17 09:10
قیمت دینار کویت امروز 17 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 12442.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":12442.7}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398