کمترین: 
479.6
بیشترین: 
479.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
479.6
زمان: 
12/17 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 17 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 479.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":479.6}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399