کمترین: 
455.3
بیشترین: 
455.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
455.3
زمان: 
12/17 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 17 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 اسفند 1396 , 455.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":455.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398