کمترین: 
3969.4
بیشترین: 
3969.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3969.4
زمان: 
12/17 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 3969.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":3969.4}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398