کمترین: 
2906.1
بیشترین: 
2906.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2906.1
زمان: 
12/17 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 17 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 اسفند 1396 , 2906.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":2906.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398