کمترین: 
3530.8
بیشترین: 
3530.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3530.8
زمان: 
12/17 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 17 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 17 اسفند 1396 , 3530.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":3530.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398