کمترین: 
592
بیشترین: 
592
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
592
زمان: 
12/17 09:10
قیمت یوان چین امروز 17 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 17 اسفند 1396 , 592 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":592}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398