کمترین: 
983.7
بیشترین: 
983.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
983.7
زمان: 
12/17 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 17 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 983.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":983.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398