کمترین: 
5206.3
بیشترین: 
5206.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5206.3
زمان: 
12/17 09:10
قیمت پوند امروز 17 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 17 اسفند 1396 , 5206.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":5206.3}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399