کمترین: 
4645.6
بیشترین: 
4645.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4645.6
زمان: 
12/17 09:10
قیمت یورو امروز 17 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 17 اسفند 1396 , 4645.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":4645.6}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398