کمترین: 
3744
بیشترین: 
3744
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3744
زمان: 
12/17 09:10
قیمت دلار امروز 17 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 17 اسفند 1396 , 3744 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 09:10","price":3744}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399