کمترین: 
754.37
بیشترین: 
807.55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
754.37
زمان: 
12/17 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 17 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 754.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 00:30","price":781.67},{"date":"1396/12/17 01:00","price":782},{"date":"1396/12/17 01:30","price":783.06},{"date":"1396/12/17 02:00","price":800},{"date":"1396/12/17 02:30","price":795},{"date":"1396/12/17 03:00","price":783.76},{"date":"1396/12/17 03:30","price":786.1},{"date":"1396/12/17 04:30","price":792},{"date":"1396/12/17 05:30","price":790.42},{"date":"1396/12/17 06:00","price":780},{"date":"1396/12/17 08:30","price":782.55},{"date":"1396/12/17 09:00","price":781},{"date":"1396/12/17 11:30","price":788},{"date":"1396/12/17 14:30","price":807},{"date":"1396/12/17 15:00","price":807.55},{"date":"1396/12/17 15:30","price":802},{"date":"1396/12/17 16:00","price":803.07},{"date":"1396/12/17 16:30","price":791.53},{"date":"1396/12/17 17:00","price":789.15},{"date":"1396/12/17 17:30","price":787.77},{"date":"1396/12/17 20:30","price":780},{"date":"1396/12/17 21:00","price":760},{"date":"1396/12/17 23:30","price":754.37}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398