کمترین: 
1319.74
بیشترین: 
1329.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1321.61
زمان: 
12/17 23:55
قیمت اونس طلا امروز 17 اسفند 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 17 اسفند 1396 , 1321.61 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398