کمترین: 
1275
بیشترین: 
1275
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1275
زمان: 
12/16 19:10
قیمت ریال عربستان امروز 16 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 16 اسفند 1396 , 1275 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 19:10","price":1275}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398