کمترین: 
63.25
بیشترین: 
63.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.25
زمان: 
12/16 17:00
قیمت نفت اوپک امروز 16 اسفند 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 63.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 17:00","price":63.25}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398