کمترین: 
4794
بیشترین: 
4806
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4798
زمان: 
12/16 16:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 16 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 4798 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 13:40","price":4802},{"date":"1396/12/16 14:10","price":4806},{"date":"1396/12/16 14:20","price":4801},{"date":"1396/12/16 14:40","price":4796},{"date":"1396/12/16 14:50","price":4795},{"date":"1396/12/16 15:00","price":4794},{"date":"1396/12/16 15:10","price":4795},{"date":"1396/12/16 16:00","price":4798}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398