کمترین: 
4784
بیشترین: 
4796
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4788
زمان: 
12/16 16:00
قیمت دلار امروز 16 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 16 اسفند 1396 , 4788 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 13:40","price":4792},{"date":"1396/12/16 14:10","price":4796},{"date":"1396/12/16 14:20","price":4791},{"date":"1396/12/16 14:40","price":4786},{"date":"1396/12/16 14:50","price":4785},{"date":"1396/12/16 15:00","price":4784},{"date":"1396/12/16 15:10","price":4785},{"date":"1396/12/16 16:00","price":4788}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398