کمترین: 
15800
بیشترین: 
15800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15800
زمان: 
12/16 13:10
قیمت دینار کویت امروز 16 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 15800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 13:10","price":15800}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398